DSİ personel alımı başvuru şartları neler, personel alınacak bölümler hangileri?

DSİ tarafından 2021 – 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alınacak. Geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan başvurular 12 gün boyunca devam edecek.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023 – 23.01.2023 tarihleri arasında alınacak.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacak.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3-Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacak.

HANGİ BRANŞLARA ALIM YAPILACAK?

İnşaat mühendisi (296), destek personeli (222), büro personeli (221), makine mühendisi (104), harita mühendisi (89), ziraat mühendisi (79), jeoloji mühendisi (74), meteoroloji mühendisi (33), koruma ve güvenlik görevlisi (30), çevre mühendisi (19), elektrik mühendisi (19), maden mühendisi (15), orman mühendisi (15), elektrik-elektronik mühendisi (14), jeofizik mühendisi (11), bilgisayar mühendisi (11), biyosistem mühendisi (10), kimya mühendisi (8), metalurji mühendisi (3).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir