Lisansüstü eğitimde kadro ve görevlendirmelere değişiklik

Lisansüstü eğitime, norm kadrolara ve görevlendirmelere ilişkin yönetmeliklerde değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı.

YÖK’ün “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”, “Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK’ten alınan bilgiye göre, “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”te yapılan değişiklikle, YÖK Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl öğretim üyesi görevlendiren birimlerde “öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 3/4’ü aynı unvan için kullanılabilir.” hükmü uygulanmayacak.

Bu değişiklikle YÖK Akademik Hareketlilik Projesi’ne katkı sağlayan birimlerin teşvik edilmesi amaçlandı.

HAREKETLİLİĞE KATILAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE TEŞVİK

Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile öğretim üyelerine yurt dışında uzun süreli görevlendirme yapılabilmesi için istenilen 6 yıl çalışma şartında, öğretim üyesinin araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak görev yaptığı sürelerin de sayılmasına imkan sağlandı.

Ayrıca öğretim üyelerinin aylıksız görevlendirilmelerine ilişkin düzenleme de yapıldı. YÖK Akademik Hareketlilik Projesi kapsamında en az iki yarıyıl görevlendirilenlerin, yurt dışında uzun süreli görevlendirmeleri halinde istenilen hizmet süresi şartlarının yarısının aranmasına yönelik hüküm getirildi. Böylece bu projede yer almanın teşvik edilmesi amaçlandı.

2547 sayılı kanunun 50. maddesinin 1. birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında atanan araştırma görevlilerine yurt dışında uzun süreli görevlendirilme imkanı getirildi. Yurt içi veya yurt dışı kurum ve kuruluşlardan burs sağlayan öğretim elemanlarının yurt dışında görevlendirilmesine ilişkin düzenleme yapılarak, burs sağlayanların görevlendirilmesini kolaylaştırıcı hükümlere yer verildi.

ARAŞTIRMACILAR DA İMKAN TANINDI

“Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ile “Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”ndeki değişiklikle öğretim üyelerinin yanı sıra doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu araştırma görevlisi ve öğretim görevlileri ile 2547 sayılı kanunun ek 46. maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacıların da lisansüstü dersleri vermelerine imkan tanındı.

Yeni düzenleme ile 2547 sayılı kanunun ek 46. maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacıların da tez danışmanı olarak seçilebilmesine olanak sağlandı. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x