Teklif kabul edildi: MİT bünyesinde ‘Milli İstihbarat Akademisi’ kurulacak

AKP Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ile Orhan Erdem’in hazırladığı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yasaya göre; Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde ‘Milli İstihbarat Akademisi’ adı altında bir yükseköğretim kurumu kurulacak, üniversitelerde 50/D statüsünde çalışanlar da kadroya geçirilecek.

ÜNİVERSİTELERDEKİ DİSİPLİN CEZALARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yasanın içerdiği düzenlemelere göre, öğrenci gelirlerinin yüzde 2’sini faaliyet izninin geçici olarak durdurulması veya kaldırılması halinde öğrencilerinin eğitimlerinin tamamlatılması için kullanılmak üzere bir banka hesabında nakit olarak tutmak zorunda olan vakıf yükseköğretim kurumlarına, bu yükümlülüklerini banka teminat mektubu ile yerine getirebilme imkanı tanınacak.

Anayasa Mahkemesi, 8 Eylül 2022 tarihli kararıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun öğrencilerin disiplin suçlarına verilecek cezalara ilişkin hükmü (m. 54/a) ile diğer disiplin işlemlerini yönetmelik yoluyla düzenleme yetkisi veren hükmünü (m. 65/a.9) iptal etmiş; ceza gerektiren fiillerle beraber yetkiye ve usule ilişkin tüm hususların kanun yoluyla yeniden düzenlenmesi zorunluluğu doğmuştu. Yasayla öğrencilere verilecek ‘uyarma’ cezası ve bu cezayı gerektiren fiillere yer verilmedi. Disiplin suçunu oluşturan fiil sebebiyle doğrudan mağdur olan kişiye, soruşturma sonucunda verilecek karara itiraz hakkı tanındı.

ÜNİVERSİTELERDE 50/D STATÜSÜNDE ÇALIŞANLAR KADROYA GEÇİRECEK

Yasa ayrıca, 2547 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerin, aynı Kanun’un 33’üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki şartları taşımaları halinde kadrolarının bulunduğu üniversiteye alınmasının önü açıldı.

MİT BÜNYESİNDE ‘MİLLİ İSTİHBARAT AKADEMİSİ’ KURULACAK

Yasaya göre; MİT Başkanlığı bünyesinde ‘Milli İstihbarat Akademisi’ adı altında bir yükseköğretim kurumu kurulacak; istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapılabilecek. ANKA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir